بررسی سوابق خودگزارش دهی فرهنگی ، شخصیتی و جمعیتی رفتارهای مدیریت زائدات خانگی در میان چینی های مالایی تبار .

مقاله پژوهشی

بررسی سوابق خودگزارش دهی فرهنگی ، شخصیتی و جمعیتی رفتارهای مدیریت زائدات خانگی در میان چینی های مالایی تبار .

یونگ ین یی a، نارایانان کنان *,b

a کارشناس ارشد محیط زیست ، دانشگاه پوترا ، کوالالامپور ، ۴۳۴۰۰ ، مالزی

b پروفسور ، دانشگاه پوترا ، کوالالامپور ، مالزی

چکیده مطلب

در مالزی مطالعات محدودی در مورد تأثیرات اجتماعی- جمعیتی ، فرهنگی و پنج ویژگی برجسته شخصیتی بر رفتارهای پیشگیری از زباله وجود دارد. مطالعه ای برای تعیین رابطه بین این صفات و رفتارهای پیشگیری از زباله در بین جامعه چینی در منطقه سپانگ ، ایالت سلانگور انجام شده است. مالزی از سه جامعه قومی به نام های مالایی ، چینی و هندی تشکیل شده است. چینی ها بیشتر جنبش های حامی محیط زیست در مالزی را رهبری می کنند ، که باید از نظر علمی اثبات شود. نتایج از طریق پرسشنامه ای که به طور تصادفی بین ۴۳۱ پاسخ دهنده چینی توزیع شده بود ، تهیه شد. با تأیید فرض ما ، ۶۹.۶٪ از پاسخ دهندگان دارای رفتارهای پیشگیری از زباله سطح متوسط مناسب و ۱۲.۸٪ از سطح رفتارهای پیشگیری از زباله بالایی برخوردار بودند. نتایج نشان میدهد جنسیت ، سطح تحصیلات و درآمد بر رفتارهای پیشگیری از زباله تأثیرگذار است. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که صفات فرهنگی شناخته شده ، پنج ویژگی شخصیتی به طور قابل توجهی بر رفتارهای پیشگیری از زباله در این جمعیت تأثیر می گذارد.

قبول شده برای چاپ در ۱۷ تیر ۱۴۰۰

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0